Απόφοιτοι (Κεντρικό)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 3
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) 3
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) 3
Ιστορία 3
Κοινωνιολογία 3
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Φυσική (Προσανατολισμού) 4
Χημεία (Προσανατολισμού) 4
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 3
Βιολογία (Προσανατολισμού) 4
Φυσική (Προσανατολισμού) 4
Χημεία (Προσανατολισμού) 4
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 3
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3
Πληροφορική 3