Απόφοιτοι (Ρίο)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) 2,5
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) 3
Ιστορία 3
Λατινικά 3
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Φυσική (Προσανατολισμού) 4
Χημεία (Προσανατολισμού) 3,5
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Βιολογία (Προσανατολισμού) 2,5
Φυσική (Προσανατολισμού) 4
Χημεία (Προσανατολισμού) 3,5
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3
Η/Υ 3