Β' Λυκείου (Ρίο)

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ *
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά (Προσανατολισμού)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2
Φυσική (Προσανατολισμού)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
3
Άλγεβρα
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2
Χημεία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
1,5
Έκθεση/Λογοτεχνία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2,5
*Από το νέο έτος θα προστεθεί 1 ώρα / εβδομάδα για διδασκαλία μαθημάτων προσανατολισμού Γ΄ Λυκείου (Βιολογία, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, Η/Υ)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία
Β΄ και Γ΄Λυκείου
2,5
Αρχαία (Προσανατολισμού - Αδίδακτο Κείμενο)
Β΄ και Γ΄Λυκείου
4
Ιστορία (Προσανατολισμού)
Γ΄Λυκείου
1,5

Λατινικά (Προσανατολισμού)

Β΄και Γ΄Λυκείου

1,5
ΕΠΑΛ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Γενικής Παιδείας Ώρες
Μαθηματικά 2
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5