Γ' Λυκείου (Κεντρικό)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα

Ώρες

*(για τμήματα Σεπτεμβρίου)

Ώρες
(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5     (2,5)* 2,5     (2,5)*
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) 2,5     (2,5)* 2,5     (2,5)*
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) 3        (3)* 3        (3)*
Ιστορία 2,5     (3)* 2,5     (2,5)*
Λατινικά 2,5     (3)* 2,5     (2,5)*
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5 2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5 4,5
Φυσική (Προσανατολισμού) 4 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3,5 3
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5 2,5
Βιολογία (Προσανατολισμού) 2,5 2,5
Φυσική (Προσανατολισμού) 4 3,5
Χημεία (Προσανατολισμού) 3,5 3
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες Ώρες
(ΤΜΗΜΑ 2-4 ΑΤΟΜΩΝ)
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5 2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5 4,5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 2,5
Η/Υ 3 2,5
ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3,5
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Μαθήματα Ειδικότητας 3