Γ' Λυκείου (Ρίο)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
3
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) 2,5/3 (ΣΕΠΤ)
3,5
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) 3 3
Ιστορία 2,5/3 (ΣΕΠΤ) 2,5
Λατινικά 2,5/3 (ΣΕΠΤ) 3
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
3
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5 6
Φυσική (Προσανατολισμού) 4 4
Χημεία (Προσανατολισμού) 4 4
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ
Μαθήματα Ώρες
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
3
Βιολογία (Προσανατολισμού) 4 4
Φυσική (Προσανατολισμού) 4 4
Χημεία (Προσανατολισμού) 4 4
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
3
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
6
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3 3
Πληροφορική 3 3
ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Ώρες
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Μαθηματικά 3,5 3,5
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5 3
Μαθήματα Ειδικότητας 3 3