Γ' Λυκείου (Ρίο)

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα

Ώρες

*(για τμήματα Σεπτεμβρίου)

Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5      (2,5)*
Αρχαία (Διδαγμένο Κείμενο) 2,5      (2,5)*
Αρχαία (Αδίδακτο Κείμενο) 3         (3)*
Ιστορία 2,5      (3)*
Λατινικά 2,5      (3)*
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Φυσική (Προσανατολισμού) 4
Χημεία (Προσανατολισμού) 3,5
ΣΠΟΥΔΕΣ YΓΕΙΑΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Βιολογία (Προσανατολισμού) 2,5
Φυσική (Προσανατολισμού) 4
Χημεία (Προσανατολισμού) 3,5
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 3
Η/Υ 3
ΕΠΑΛ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3
Έκθεση/Λογοτεχνία 2,5
Μαθήματα Ειδικότητας 3