Γ' Λυκείου & Απόφοιτοι

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Μαθήματα Ώρες
ΚΑΛΟ
ΚΑΙΡΙ
ΧΕΙΜΩ
ΝΑΣ
ΣΕΠΤ
ΑΠΟΦ
Έκθεση 2 2 2
Αρχαία (Διδαγμένο κείμενο) 3* 2 2,5
Αρχαία (Αδίδακτο κείμενο) 3 3 3
Ιστορία (Κατεύθυνσης) 3* 2 2,5
Λατινικά # 2,5* 2/2,5* 3
Bιολογία (Γενικής Γενικής Παιδείας) 1,5 1,5 1,5
*ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΑΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΩΡΕΣ ΣΕ Αρχαία (Διδαγμένο), Ιστορία , Λατινικά
#ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΛΑΤ ΣΤΗ Β΄Λ :2,5 h ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ 2h ΧΕΙΜΩΝΑ
ΟΣΟΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΛΑΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ /ΑΠΟΦΟIΤΟΙ: 2,5 h ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΚΑΙ ΧΕΙΜΩΝΑ
ΟΣΟΙ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ :3h
ΘΕΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Μαθήματα Ώρες
Έκθεση 2
Χημεία 3
Φυσική 3,5
Μαθηματικά (Κατεύθυνσης) 5
Βιολογία (Κατεύθυνσης) 2


ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Μαθήματα Ώρες
ΚΑΛΟ
ΚΑΙΡΙ
ΧΕΙΜΩ
ΝΑΣ
Έκθεση 2
Μαθηματικά (Προσανατολισμού) 5
Η/Υ 2
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2,5 2
Βιολογία (Γενικής Παιδείας) 1,5


ΕΠΑΛ Γ'
Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 3,5
Έκθεση 2
Μάθημα Ειδικότητας 3