Υποδομή

Η συμβολή άρτιας υποδομής είναι απαραίτητη τόσο σε επίπεδο γνωστικής βελτίωσης όσο και σε επίπεδο επικοινωνίας και ψυχολογίας.

Στην Άνοδο προσφέρουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης μέσα σε φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον με κλιματιζόμενες και φωτεινές αίθουσες και με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.